Kemisk-tekniske produkter

Der er i november 2013 udsendt et forslag om justering af undtagelser for en række overfladeaktive stoffer i følgende produktgrupper:

• Opvaskemidler til håndopvask
• Opvaskemidler til maskinopvask
• Vaskemidler
• Rengøringsmidler
• Maskinopvaskemidler til industri- og institutionsbrug
• Vaskemidler til industri- og institutionsbrug

Baggrunden er, at der med det nye klassificeringssystem (CLP) er indført nye kriterier som betyder, at overfladeaktive stoffer nu generelt er klassificerede – hvad de ikke var før. Og derfor blev kriterierne ændrede således at de detergenter, der indgik i de allerede miljømærkede produkter stadig kan anvendes.

Kommissionen har derfor fremlagt et forslag frem til vedtagelse. I kort form er forslaget at overfladeaktive stoffer med H 412 kan indgå i mængder <25% i det samlede produkt (under forudsætning af, at de er nedbrydelige aerobt og anerobt og at stofferne og produktet i øvrigt lever op til de øvrige krav). For Håndopvask er der forslag om en yderligere lempelse: at surfactants med H 411 kan indgå i mængder <2,5%.