Tryksager

Kommissionen har i januar 2014 udsendt et forslag til ændringer i kriterierne for ”Tryksager”. Ændringerne er en konsekvens af, at der i november 2013 blev vedtaget kriterier for ”Konverterede papirprodukter” (hæfter, blokke o.l.). I forbindelse med de sidste diskussioner af kriterierne for ”Konverterede papirprodukter” blev det klart, at nogle af de produkttyper, der var indeholdt i produktgruppen ”Tryksager”, passede bedre ind i den nye produktgruppe. Der er derfor behov for at ændre beskrivelsen af, hvilke produkttyper der er indeholdt i kriterierne for tryksager. Krav 3 er også justeret, idet listen over produkttyper hvor der må anvendes plastbelægning (laminering og overlakering) er tilpasset den nye produktgruppedefinition (de produkttyper, de nu hører under ”Konverteret papirprodukter” er fjernet). Kravet om at produkterne skal kunne genanvendes er derudover uændret – det svarer til det eksisterende krav bort set fra oplistningen af produkttyper i punkt c.