Fodtøj, møbler samt maling og lak

Der er nu afstemning om to reviderede kriteriedokumenter samt ændring af et tredje kriteriesæt i EU-Blomsten. Kommissionen har netop udsendt forslag om: 

  1. Reviderede kriterier for Fodtøj
  2. Reviderede kriterier for Møbler (udvidet fra Træmøbler til at omfatte alle typer af møbler)
  3. Ændringer til kriterierne for Maling og lak med indførelse af undtagelser, der giver mulighed for at anvende visse kemiske stoffer samt en justering af kriterierne for rækkevne

De to førstnævnte skal der stemmes om i Regulatory Committee den 27. november. Punkt 3 er en skriftlig afstemning med kort svarfrist.

Hvis I har nogle kommentarer skal de sendes til kriteriechef Lisbeth Engel Hansen senest d. 4. november 2015