Enzymet subtilisin

Kommissionen har sendt et forslag til skriftlig afstemning. Baggrunden er, at enzymet subtilisin er blevet klassificeret med H411 (Hazardous  to  the  aquatic  environment (chronic), Category 2).  Subtilisin er letnedbrydeligt og vil derfor ikke udgøre en risiko i miljøet, fordi det bliver næsten totalt deaktiveret i renseanlæg. Samtidig er anvendelsen af subtilisin vigtig i flere produktgrupper, fordi det medvirker til at fjerne snavs og pletter. Forslaget går derfor ud på, at det tillades at anvende subtilisin i maskinopvask, vaskemidler, maskinopvaskemidler til industri- og institutionsbrug samt vaskemidler til industri- og institutionsbrug, selv om det er klassificeret med H411.

Der er tidligere indført en undtagelse for subtilisin for klassificering med H400 i de samme 4 produktgrupper. Det kan endvidere oplyses, at Svanen også har en undtagelse, der tillader anvendelse af subtilisin, selv om det er klassificeret med H411.

Eventuelle kommentarer eller spørgsmål skal de sendes til Søren Mørch Andersen, Miljøstyrelsen (san@mst.dk) eller kriteriechef Lisbeth Engel Hansen, Miljømærkning Danmark (leh@ecolabel.dk) senest 3. januar kl. 23.59.