Jordforbedringsmidler og vækstmedier samt computere

Der skal være afstemning om en række reviderede og nye kriterier i Regulatory Committee den 17. april 2015.

Det drejer sig om Jordforbedringsmidler og vækstmedier samt computere.

Jordforbedringsmidler og vækstmedier:
Der er ikke sket store, væsentlige ændringer i kriterierne. De  vigtigste ændringer er:

  • Der var tidligere to separate kriteriedokumenter, disse er nu lagt sammen til et dokument.
  • Produktgruppedefinitionen er udvidet således, at det nu også er muligt at miljømærke dæklag.
  • Der er indført et krav til energiforbruget for mineralske materialer.

Computere:
Hovedfokus i revisionen har været at skærpe energikravene samt at tilpasse kriterierne til de overordnede kemikaliekrav, der gælder i forordningen. Energikravene er skærpet væsentligt og ligger på niveau med kravene i Energy Star 6.1, som blev implementeret i september 2014. De foreslåede krav er strengere end de EcoDesign-krav, der træder i kraft i januar 2016. Da der er erfaring for, at udviklingen inden for dette område går meget stærkt, er der foreslået en gyldighedstid på kun 3 år.

Du finder dokumenterne til hver produktgruppe nedenfor.