Svanemærkede hvidevarerHøring - forslag til revision af miljøkrav til svanemærkning af hvidevarer 2012  

Der er udarbejdet et forslag til revideret kriterier for hvidevarer, version 5. Det vigtigste område for kriterierne er stadigt brugsfasen, hvor energiforbrug er en væsentlig parameter.

Hvad er de største forandringer i denne version:

• Kriterierne for køl og frys, vaskemaskiner og opvaskemaskiner er nu samlet i et ny kriteriedokument for hvidevarer.
• Tørretumblere er nu opfattet af kriterierne.
• Nye krav til produktion af hvidevarer (K1): Beskrivelse af produktionsprocessen samt materialer.
• Nye krav til kemiske produkter i produktionen af hvidevarer (K2): Kemiske produkter skal opfylde krav til klassificering.
• Nye krav til indgående stoffer i kemikalier i produktionen af hvidevarer (K3): Visse kemiske emner må ikke tilsættes kemiske produkter
• Et skærpet krav til metalbelægning (K4): Metalbelægning med tungmetaller accepteres ikke.
• Et skærpet krav til antibakterielle egenskaber (K8): Kemikalier eller tilsatsemner som tilsættes for at skabe en antibakteriel eller desinficerende overflade må ikke anvendes.
• Nye krav til energiforbrug i standby- og sluk funktion (K12): Kravgrænse til maximal energiforbrug.
• Skærpet krav til energieffektivitet (K13): Testrapport og beregninger i henhold til relevant EU energimærkeforordning som verificerer energieffektivitetsindeks.
• Kyl & frys. Polycarbonat i direkte kontakt med madvarer (K18): Polycarbonat må ikke anvendes i bokse med eller uden låg designet til direkte kontakt med fødevarer.
• Vaskemaskine. Skærpet krav til vandforbrug (K19) og vaskeeffekt.
• Opvaskemaskine. Skærpet krav til vandforbrug (K23).
• Tørretumbler. Krav til kondenseringseffektivitet (K26) og kølemiddel i varmepumpe (K27).  

Høringen løber frem til 3. december 2012. Vi opfordrer alle interesserede til at indsende høringssvar via vores hjemmeside.