Svanemærkede rengøringsmidler

Høring - forslag til reviderede kriterier for svanemærkede rengøringsmidler 2012 
 
Der er udarbejdet et forslag til reviderede kriterier for rengøringsmidler. Den nye version bliver version 5, og der er således tale om et område, hvor der har været mange miljømærkede produkter gennem en årrække. De vigtigste områder for kriterierne er stadigvæk de indgående stoffers miljø- og sundhedsegenskaber, dosering og effektivitet samt emballage.

Underkategorierne er blevet ændrede, hvilket har indflydelse på alle kravene.

De vigtigste ændringer herudover er:

• Ændrede grænseværdier for CDV (kritisk fortyndingsvolumen, K14) og nedbrydelighed (K15) samt overgang til udelukkende brug af kroniske data i CDV-beregningen.
• Forbud mod parfume i professionelle produkter (K9). For dette krav ønsker vi specifikke og velbegrundede kommentarer angående eventuelle undergrupper, hvor der måtte findes et behov for at tillade små mænger parfume.
• Skærpede krav til allergener i sprayprodukter (K5 og K10).
• Inkludering af professionelle produkter med mikroorganismer til sanitetsrengøring (K12). For dette krav ønsker vi kommentarer angående grænseværdi, testmetoder og afgrænsningen til sanitetsrengøring.
• Effektivitetstest er opdaterede. Brugertest er kun for professionelle produkter mens laboratorietest kan anvendes både til forbrugerprodukter og professionelle produkter (K17 og K18). For disse krav ønsker vi kommentarer angående bilagene og deres udformning.
Høringen løber frem til 31. august 2012. Vi opfordrer alle interesserede til at indsende høringssvar via vores hjemmeside.