Svanemærket tekstilservice

Høring - forslag til reviderede kriterier for svanemærket tekstilservice  

Kriterierne omfatter hele serviceydelsen tekstilservice og har således fokus på vaskeriets forbrug af energi, kemikalier og vand – samt indkøb af tekstiler, transport og håndtering af affald.

De vigtigste ændringer, som foreslås i forhold til version 2, er:

  • Skærpelse af krav til energiforbrug og udledning af klimagasser.
  • Reduktion i mængden af vand et svanemærket vaskeri må bruge.
  • Krav til den anvendte kemi skærpes på flere områder.

Der er flere andre ændringer, der også kan påvirke muligheden for at opnå licens. Disse er opsummeret i baggrundsdokumentet, kapitel 5. Vaskerier, som ikke allerede har indleveret data, opfordres til i høringsperioden at udfylde og indsende det vedlagte regneark for at give os et endnu bedre grundlag at fastsætte kravene ud fra. Høringen løber frem til 7. september 2012. Vi opfordrer alle interesserede til at indsende høringssvar via vores hjemmeside.