Maskinopvask og afspændingsmidler

Nordisk Miljømærkning har udarbejdet forslag til reviderede kriterier for maskinopvask og afspændingsmidler. Høringen løber frem til 16. november 2013. Vi er specielt interesseret i at få kommentarer til følgende punkter:

  • Effektivitetstesten er justeret med ændring af temperaturen til 50 °C samt med nyt referencemiddel (O22). Nordisk Miljømærkning vil i løbet af høringsperioden gennemføre effektivitetstest med de nye betingelser (temperatur og reference-middel) for at kvalitetssikre metoden.

  • Fyldningsgraden er nu et obligatorisk krav (O19) og kravet til VNF er skærpet.

  • Det er nu muligt at miljømærke afspændingsmiddel som et separat produkt, dvs. det er ikke længere et krav, at afspændingsmidlet skal være knyttet til et specifikt opvaskemiddel (Produktgruppedefinitionen).

  • Parfumekravene er skærpede gennem at det nu er krævet, at samtlige parfumestoffer skal leve op til kravene for miljøfarlige stoffer (O6), samt gennem at de 127 allergener, som findes i SCCS ”Opinion on Fragrances for Cosmetics” begrænses til 100 ppm per allergen (O9). Også anvendelsen af parfume i emballage begrænses (O9).

  • CDV-kravet er nu sat i forhold til kronisk toxicitet og der er indført en ny grænse (O14).

  • Kravet til phosphor er skærpet og er på linje med beslutningen i detergentfor-ordningen (O7).

  • Pointsystemet er fjernet.

Yderligere information om ændringer kan ses i følgebrevet til høringen. Vi opfordrer alle interesserede til at indsende høringssvar via vores hjemmeside. Spørgsmål til kriterierne kan rettes til Kriteriechef Lisbeth Engel Hansen.