Afløbsfrie toiletter

Nordisk Miljømærkning har udarbejdet forslag til reviderede kriterier for Afløbsfrie toiletter. Høringen løber frem til 6. december 2013.

De vigtigste foreslåede ændringer i revisionen er:

• Nyt krav om forbud mod halogeneret plast (dog med undtagelse for el-kabler).
• Nyt krav om, at 30% af den anvendte mængde plast skal bestå af genvundet/recirkuleret plast.
• Generelt krav om, at produktionskemikalier, der indeholder stoffer klassificeret for en række miljø- eller sundhedsfarlige egenskaber, ikke må anvendes.
• Kravene for indholdsstoffer i plast er udvidet til også at omfatte de anvendte pigmenter.

Funktionstesten er ikke blevet ændret. Det betyder, at virksomheder der har licens til produkterne ikke behøver at gennemføre en ny funktionstest. Dette dog under forudsætning af, at der ikke er lavet ændringer af produkterne, som har betydning for funktionen.

Yderligere information om ændringer kan ses i følgebrevet til høringen. Vi opfordrer alle interesserede til at indsende høringssvar via vores hjemmeside. Spørgsmål til kriterierne kan rettes til Kriteriechef Lisbeth Engel Hansen.