Kemiske byggeprodukter

Nordisk Miljømærkning har udarbejdet forslag til reviderede kriterier for Kemiske Byggeprodukter. Høringen løber frem til 9. december 2013.


De vigtigste foreslåede ændringer i revisionen er:
  • Kriterierne dækker nu også Industriel maling og lak. Der er indført specifikke krav for denne undergruppe.
  • Kravet til miljøfarlige stoffer er skærpet (O4)
  • Kravene til konserveringsmidler er opdaterede (O5)
  • Der er indført et nyt krav til nanomaterialer (O11)
  • Der er indført nye VOC-grænser for udendørs maling (O22) samt krav om testrapporter for VOC (O13, O16, O19).
  • Kravene til oplysninger til brugerne af produkterne er blevet opdateret (O31)
  • Der er indført et nyt krav om kildesortering af affald hos producenter (O33)


Yderligere information om ændringer kan ses i følgebrevet til høringen. Vi opfordrer alle interesserede til at indsende høringssvar via vores hjemmeside. Spørgsmål til kriterierne kan rettes til Kriteriechef Lisbeth Engel Hansen.