Kompostbeholdere

Nordisk Miljømærkning har udarbejdet forslag til reviderede kriterier for Kompostbeholdere. Høringen løber frem til 6. december 2013.

De vigtigste foreslåede ændringer i revisionen er:

• Nyt krav om forbud mod halogeneret plast.
• Kravet til andel genvundet/recirkuleret plast er øget til 50%.
• Nyt krav til materialer baseret på træ.
• Kravene for indholdsstoffer i plast er udvidet til også at omfatte de anvendte pigmenter.
• Kravene til produktionskemikalier er skærpede

Funktionstesten er ikke blevet ændret. Det betyder, at virksomheder der har licens til produkterne ikke behøver at gennemføre en ny funktionstest. Dette dog under forudsætning af, at der ikke er lavet ændringer af produkterne, som har betydning for funktionen.

Yderligere information om ændringer kan ses i følgebrevet til høringen. Vi opfordrer alle interesserede til at indsende høringssvar via vores hjemmeside. Spørgsmål til kriterierne kan rettes til Kriteriechef Lisbeth Engel Hansen.