Bilvaskehaller

Nordisk Miljømærkning har udarbejdet forslag til reviderede kriterier for bilvaskehaller. Høringen løber frem til 4. juni 2013.  De vigtigste ændringer er:

  • Indførelse af grundlicens og en tydeligere definition af, hvem der kan få Svanen (licens skal tilknyttes produktionssted). Totalleverandører af vaskeanlæg, kemikalier og renseanlæg kan få en grundlicens, forudsat at betingelserne i kriteriedokumentet er opfyldt.
  • Krav om, at 20% af bilplejemidlerne, der anvendes i en svanemærket vaskehal skal være svanemærket.
  • Tydeligere krav til prøveudtagning, egenkontrol, og førstgangskontrol.
  • Tilpasning af kravene med hensyn til manuelle anlæg (GDS-anlæg).
  • Skærpede krav til udledning, CMR-stoffer og nanomaterialer.

Under denne høring, ønsker vi især feedback på følgende områder:

  • Klassifikation af superkoncentrater - findes der superkoncentrater der vil klare krav til klassificering i K3?
  • Skærpede kemikaliekrav i henhold til de nye krav til svanemærkede bilplejemidler

Yderligere information om ændringer kan ses i følgebrevet til høringen. Vi opfordrer alle interesserede til at indsende høringssvar via vores hjemmeside. Spørgsmål til kriterierne kan rettes til Kriteriechef Lisbeth Engel Hansen.