Skriveredskaber

Nordisk Miljømærkning har udarbejdet forslag til reviderede kriterier for Skriveredskaber. Høringen løber frem til 26. august 2013.  Vi er specielt interesseret i at få kommentarer til følgende punkter: 

  • Generelt til kravene til de nye produkter i produktgruppen
  • For skriveredskaber til professionelle findes nyt krav om 30 % recirkuleret plast i plastdele, der indgår med mere end 5 vægt % i det færdige produkt -  K2
  • Krav til tilsætninger i plast, både virgin og recirkuleret plast – K21
  • Krav om mindst 50 vægt % fornybare råvarer for olier og voks, der indgår med mere end 20 vægt % i det færdige produkt - K2
  • Forbud mod enkeltemballage for skriveredskaber, hobbymaling og lim – K5
  • Specifikt krav til restmonomere – K13
  • Krav til produktets kvalitet krav 28 - K35

I forbindelse med høringen afholder Miljømærkning Danmark et dialogmøde, hvor I får præsenteret forslaget og har mulighed for at stille uddybende spørgsmål. Dette møde afholdes mandag den 19. august kl. 13-15 på adressen Kollegievej 6, 2920 Charlottenlund. Tilmelding sker til hoeringssvar@ecolabel.dk med angivelse af navn, stilling, virksomhed, telefon og email senest mandag den 14. august.

Yderligere information om ændringer kan ses i følgebrevet til høringen. Vi opfordrer alle interesserede til at indsende høringssvar via vores hjemmeside. Spørgsmål til kriterierne kan rettes til Kriteriechef Lisbeth Engel Hansen.