Vinduer og yderdøre

Nordisk Miljømærkning har udarbejdet forslag til reviderede kriterier for Vinduer og yderdøre. Høringen løber frem til 30. august 2013.  Vi er specielt interesseret i at få kommentarer til følgende punkter:

  • Er vægtandelen for undtagelserne for PVC og komposit på et passende niveau?
  • Er måden at angive vægtandel uafhængig af antal glas, karmtykkelse og størrelse egnet? Hvordan bør kravet udformes for vinduesdøre og yderdøre?
  • Begrænses vinduer og døre til kommercielle bygninger?
  • Er produktgruppeafgrænsningen. som indebærer at alle vinduer, vinduesdøre og yderdøre, som reguleres i den harmoniserede produktstandard egnet?
  • Er andre materialer, end de som er analyseret i baggrundsdokumentet, aktuelle ved fremstilling af vinduer og/eller døre?
  • Er kravet til CMR-stoffer i kemiske produkter udformet på en egnet måde?
  • Er det fornuftigt, at et svanemærket vindue skal opfylde relevante standarder i det land hvori det sælges (SVDK, P-mærkning, NDVK eller DVC)?

I forbindelse med høringen afholder Miljømærkning Danmark et dialogmøde, hvor I får præsenteret forslaget og har mulighed for at stille uddybende spørgsmål. Mødet afholdes torsdag den 15. august kl. 13-15, jf. program nedenfor. Tilmelding til mødet sker via mail til hoeringssvar@ecolabel.dk med angivelse af navn, stilling, virksomhed, telefonnummer og email senest mandag den 14. august.

Yderligere information om ændringer kan ses i følgebrevet til høringen. Vi opfordrer alle interesserede til at indsende høringssvar via vores hjemmeside. Spørgsmål til kriterierne kan rettes til Kriteriechef Lisbeth Engel Hansen.