Vaskemidler til professionelt brug

Nordisk Miljømærkning har udarbejdet forslag til reviderede kriterier for Skriveredskaber. Høringen løber frem til 13. september 2013. Vi er specielt interesseret i at få kommentarer til følgende punkter:

De største ændringer i revisionen er:

  • Indførelse af et krav om at produkterne skal vaske effektivt ved maksimalt 60 °C for svært besmudset tøj og 40 °C for middel og let besmudset tøj (O20). Produkternes effektivitet skal testes i henhold til dosering for effektiv vask ved maksimalt anbefalet vasketemperatur.
  • Kravene til CDV (O14) og fosfonater (O18) er skærpede og er nu sat i forhold til maksimalt anbefalet vasketemperatur.
  • Produkter, der markedsføres med egenskaber som desinficerende, skal dokumentere dette ved en særlig effektivitetstest (O21) gennemført ved maximalt anbefalet vasketemperatur.
  • Indførelse af Challenge-test (O8) ved brug af konserveringsmidler.
  • Opdatering i henhold til CLP-klassificeringen (harmoniseret system for klassificering af stoffer og stofblandinger).
  • Præcisering af forbud mod mikroorganismer i tekstilvaskemidlet (O7).

Yderligere information om ændringer kan ses i følgebrevet til høringen. Vi opfordrer alle interesserede til at indsende høringssvar via vores hjemmeside. Spørgsmål til kriterierne kan rettes til Kriteriechef Lisbeth Engel Hansen.