Bage- og madpapir

Nordisk Miljømærkning har udarbejdet forslag til reviderede kriterier for Bage- og madpapir. Høringen løber frem til 20. september 2013.

De vigtigste foreslåede ændringer i revisionen er:

  • Kravene til energi er blevet skærpede og der er indført en referenceværdi for papirmaskinens energiforbrug (brændsel og el)
  • Der er indført en ny grænseværdi for CO2, hvilket medfører en skærpelse
  • Referenceværdierne for udslip fra papirmaskine er ændret (for COD, NOx og S); for de to førstnævnte betyder det skærpede krav, mens der for S er tale om en justering
  • Skærpede krav til bestrygningskemikalier og forbud mod fluorerede imprægneringskemikalier
  • Tilpasning af kravene til de reviderede krav i basis- og kemikaliemodulerne for papir (version 2)

Vi er især interesserede i kommentarer til grænseværdierne for energi og emissioner (CO2, COD, S og NOx), men kommentarer til alle dele af forslaget er naturligvis velkomne.

Yderligere information om ændringer kan ses i følgebrevet til høringen. Vi opfordrer alle interesserede til at indsende høringssvar via vores hjemmeside. Spørgsmål til kriterierne kan rettes til Kriteriechef Lisbeth Engel Hansen.