Kedler til fast biobrændsel

Nordisk Miljømærkning har udarbejdet forslag til reviderede kriterier for Kedler til fast biobrændsel. Høringen løber frem til den 31. marts 2014. 

Største ændringer
Harmonisering med produktstandarden EN303-5:2012 har medført, at produktdefinitionen er ændret fra kedler med en nominel varmeeffekt på 300kW til 500kw. Det er ligeledes præciseret i produktstandarden, at kedel og brænder skal testes sammen, hvorfor det ikke længere er muligt at Svanemærke en separat brænder.

De største ændringer i revisionen gælder skærpede krav virkningsgrad (O15) samt emissioner til luften (O14) i form af CO, OGC, NOx samt partikler. I kapitel 10 findes en oversigt over alle kravændringer og mere detaljerede beskrivelser af kravændringer og nye krav findes i kapitel 6 til 9 i baggrundsdokumentet.Vigtigste emner

Vi er specielt interesseret i at få kommentarer til følgende punkter:

  • Krav til materialer. Materialer og konstruktion skal opfylde relevante krav i gældende standard EN 303-5.
  • Nyt krav til garanti på materiale- og konstruktionsfejl på mindst 5 år på den bærende konstruktion ved normalt brug.
  • Nyt krav til kemiske produkter, der anvendes i slutproduktionen af kedlen og til overfladebehandling og som ikke må være klassificeret som miljø- og sundhedsfarlige – 03.
  • Nyt krav til metalbelægninger af dele med bly, kviksølv, cadmium, krom VI, nikkel eller forbindelser af disse – 05.
  • Nyt krav til at kedlen skal være udstyret med lambdasonde eller tilsvarende sensorsystem, som sikrer optimal forbrænding - 09.
  • Nyt krav til elforbrug under drift ved maximal varmeydelse - 013.
  • Krav til kompetence. Producenten af kedlen skal informere forhandleren/installatøren om, at kedlen skal installeres af certificeret installatør samt at kunden tilbydes en årlig serviceaftale - 018.

Yderligere information om ændringer kan ses i følgebrevet til høringen. Vi opfordrer alle interesserede til at indsende høringssvar via vores hjemmeside. Spørgsmål til kriterierne kan rettes til Kriteriechef Lisbeth Engel Hansen.