Lukkede ildsteder - brændeovne

Nordisk Miljømærkning har udarbejdet forslag til reviderede kriterier for Lukkede Ildsteder - brændeovne. Høringen løber frem til den 31. marts 2014.

Største ændringer
De største ændringer i revisionen gælder skærpede krav virkningsgrad (O16) samt emissioner til luften (O15) i form af CO, OGC samt partikler. I kapitel 10 findes en oversigt over alle kravændringer og mere detaljerede beskrivelser af kravændringer og nye krav findes i kapitel 6 til 9 i baggrundsdokumentet.

Vigtigste emner

Vi er specielt interesseret i at få kommentarer til følgende punkter:

  • Krav til kemiske produkter. Kravet er opdateret i forhold til CLP samt skærpet med forbud mod kemikalier klassificeret med R53/R52 (ac 3 med H412), R53 (ac 4 med H413), R33 (H362), R64 (H362).
  • Lakker til overfladebehandling klassificeret med R52/53 (H412) er undtaget fra kravet – O3
  • Nyt krav til overfladelakering. Overfladelakken på det færdige ildsted skal være færdighærdet, før ildstedet forlader fabrikken – O6
  • Nyt krav til at producenten skal trykteste færdigproducerede manuelt betjente ildsteder og indsatse for lækage (kvalitets krav) i henhold til prEN16510-1 – O9
  • Nyt krav til at ildsteder ikke må være designet på en sådan måde, at det er muligt for forbrugeren at lukke helt ned for lufttilførsel til brændkammeret – O10
  • Nyt krav til udvinding af natursten i stenbrud som anvendes til beklædning og akkumulering på/i ildstederne – O11 og O12
  • Krav til støj fra pilleovn med automatisk tilførsel af træpiller er skærpet fra 55 d(B)A til 50 d(B)A – O17

Yderligere information om ændringer kan ses i følgebrevet til høringen. Vi opfordrer alle interesserede til at indsende høringssvar via vores hjemmeside. Spørgsmål til kriterierne kan rettes til Kriteriechef Lisbeth Engel Hansen.