Gulve

Nordisk Miljømærkning har udarbejdet forslag til reviderede kriterier for Gulve. Høring løber frem til den 22. august 2014.

Største ændringer:
• Kravet til indholdet af fornybare og/eller recirkulerede råvarer er øget fra 50% til 80%. Samtidig er der indført en mulighed for at man kan undlade at medtage fyldstoffer i beregningen – under forudsætning af, at der er tale om fyldstoffer, der ikke betragtes som en begrænset ressource.
• Kravet til andelen af træ, der skal være certificeret er øget fra 30 til 70%. Der tillige indført et krav om at andelen af certificeret bambus og kork på 50%.
• Kravet til udledning af COD fra uldvaskning er skærpet fra 60 g/kg til 20 g/kg ubehandlet uld.
• Kravet til begrænsning af indholdet af miljøfarlige stoffer er blevet ændret.
• Energikravet er ikke længere koblet sammen med kravene til andel fornybare eller recirkulerede råvarer.
• Der er foreslået to alternative måder at sikre et begrænsning af emissioner til indeklimaet.
• Produktgruppedefinitionen er blevet præciseret.
• Det er indført krav der gør det muligt at anvende gummi som f.eks. belægning, men egentlige gummigulve kan formodentlig ikke leve op til kravene om en vis andel recirkulerede råvarer.
• Kravene til holdbarhed er blevet udbygget, således at der nu er specifikke krav til private og offentlige omgivelser.

Vigtigste emner:
Vi er specielt interesseret i at få kommentarer til følgende punkter:
• Kravet til andel certificeret træ (O5)
• Kravet til COD ved uldvaskning (O9)
• Kravene til maling, farvestoffer og pigmenter gælder kun for gulve med tekstiler, bør de udvides til andre materialer (O24 – O27)?
• Kravene til indhold af miljøfarlige stoffer (O29)
• Hvilken af de to metoder til begrænsning af emissioner til indeklimaet der foretrækkes (O32 – O34).
• Kravet til energiforbrug (O36)

Yderligere information om ændringer kan ses i følgebrevet til høringen. Vi opfordrer alle interesserede ti lat indsende hørignssvar via vores hjemmeside. Spørgsmål til kriterierne kan rettes til Kriteriechef Lisbeth Engel Hansen.