Byggeplader

Nordisk Miljømærkning har udarbejdet forslag til reviderede kriterier for Svanemærkning af Byggeplader. Høringen løber frem til 15. oktober 2014.

Vi er specielt interesseret i at få kommentarer til følgende punkter:                             

  • Generelt til kravene til de nye produkter i produktgruppen
  • Nye krav til recirkulerede råvarer (O10 til O12)
  • Nye energikrav (O13 til O18)
  • Skærpelse i kemikaliekrav. Nu forbud mod isocyanater med kædelængde under 10 (O21)
  • Kravet til VAH’er (flygtige aromatiske forbindelser) i lim er skærpet til maks. 0,1 vægt % tilladt (O26)
  • Opdateret krav til miljøfarlige stoffer i pladen (O24) og overfladebehandlingen (O25)
  • Stramning af krav til formaldehydemission fra MDF plader for test efter EN 717-1 (O32) sammenholdt med uændret krav til fri formaldehyd i limen (O28)
  • Nyt emissionskrav til den færdige plade (O33)
  • Kvalitetskrav (O34)

I forbindelse med høringen afholder Nordisk Miljømærkning et branchemøde, hvor du får præsenteret forslaget og har mulighed for at stille uddybende spørgsmål. Dette møde afholdes tirsdag den 2. september kl. 9:30-14:00 i Stockholm. Se venligst separat invitation til dette møde med praktiske oplysninger om tilmelding m.v.

Yderligere information om ændringer kan ses i følgebrevet til høringen. Vi opfordrer alle interesserede til at indsende høringssvar. Svarene skal sendes til hoeringssvar@ecolabel.dk. Spørgsmål til kriterierne kan rettes til Kriteriechef Lisbeth Engel Hansen (leh@ecolabel.dk).