Indendørs maling og lak

Nordisk Miljømærkning har udarbejdet forslag til reviderede kriterier for Svanemærkning af Indendørs maling og lak. Høringen løber frem til 5. marts 2015.

Vi er specielt interesserede i at få kommentarer til følgende punkter:

  • Definitionen af indgående stoffer, som afviger fra EU Ecolabels definition for indgående stoffer, der indgår i mængder <100 ppm. Denne ændring kræver opdaterede informationer om råvarer (appendix 1 og 2 i kriteriedokumentet).
  • Grænserne for indhold af hvide pigmenter i kombination med ”wet scrub resistance” (O1-2).
  • Kravene til sVOC, såvel grænse som testmetoder. Nordisk Miljømærkning er klar over, at den nævnte metode (ISO 11890-2) ikke er udviklet til måling af sVOC. Dette punkt i kriterierne vil derfor eventuelt blive ændret ved vedtagelsen af kriterier, afhængig af status for udvikling af en passende testmetode.
  • Kravene til klassifikation i kombination med de foreslåede undtagelser (O9-12).
  • De strengere krav til isothiazolinoner (O15).
  • De strengere krav til metaller, incl. metaller i pigmenter (O18-19).
  • Grænser og testmetoder for formaldehyd (O21).
  • Ændringen i kravformuleringen for indhold af monomerer (O22).
  • Teksten i kravet om forbrugerinformation (O25).

Yderligere information om ændringer kan ses i følgebrevet til høringen. Vi opfordrer alle interesserede til at indsende høringssvar. Svarene skal sendes til hoeringssvar@ecolabel.dk. Spørgsmål til kriterierne kan rettes til Kriteriechef Lisbeth Engel Hansen (leh@ecolabel.dk).