Hygiejneprodukter

Nordisk Miljømærkning giver dig mulighed for at afgive kommentarer på vores forslag til kriterier for Svanemærkning af Hygiejneprodukter. Høringen løber frem til onsdag den 10. februar 2016.

Svanens krav til hygiejneprodukter er udformet for at stimulere til anvendelse af de materialer, der er bedst med hensyn til energiforbrug, kemikalier og emissioner uden at påvirke slutproduktets vægt eller kvalitet. Kravene er udviklet ud fra et livscyklusperspektiv og Svanens forslag til generation 6 af kriterierne:

•       Har strenge miljøkrav til materialerne i produkterne

•       Har skrappe krav til kemikalier til gavn for miljø og sundhed

•       Fremmer brug af materialer af fornybare råvarer i produkt og emballage

Yderligere information kan ses i høringsbrevet. Vi opfordrer alle interesserede til at indsende høringssvar. Svar skal sendes til hoeringssvar@ecolabel.dk. Spørgsmål til kriterierne kan rettes til kriteriechef Lisbeth Engel Hansen leh@ecolabel.dk.