Skovkrav

Nordisk Miljømærkning har udarbejdet forslag til reviderede krav til træråvarer. Høringen løber frem til 5. juni 2015.

Ændringer:
Svanens skovkrav foreslås ændret således, at krav, principper og processen for, hvordan Nordisk Miljømærkning vurderer træråvarer - som kan indgå i

Svanemærkede produkter - bliver tydeligt beskrevet. De nye skovkrav består af følgende overordnede krav:

  • Oplysning om træart samt træråvarens oprindelse.
  • Nyt krav til, at træråvarer - som stammer fra lande eller regioner med høj korruption (CPI-index under 40) - ikke må anvendes i Svanemærkede produkter, uden at der foretages en yderligere risikovurdering af området. Risikovurderingen udføres af Nordisk Miljømærkning.
  • Alle træråvarer, som indgår i Svanemærkede produkter, skal efterleve European Timber Trade Regulation (EUTR) (No. 995/2010).
  • Træarter listet på CITES, appendix I, II og III må ikke indgå i Svanemærkede produkter.
  • Alle træråvarer (100%), som indgår i Svanemærkede produkter, skal være certificeret eller kontrolleret. Minimum 70 vægt% af alle træråvarer, som indgår i det Svanemærkede produkt, skal komme fra certificeret skovbrug. Den resterende andel af træråvarer skal være omfattet af en kontrolordning, som sikrer at det er lovligt fremskaffet og opfylder alle andre krav i certificeringsordningen med hensyn til certificeret materiale.
  • Nyt krav til, at certificerede træråvarer (kreditter) skal allokeres til Svanemærkede produkt/produktion. Dette for at sikre, at dobbelt bogføring ikke forekommer.
  • Krav til sporbarhedscertificering inden for produktområder, hvor det er muligt.

Yderligere information om ændringer kan ses i følgebrevet til høringen. Vi opfordrer alle interesserede til at indsende høringssvar. Svarene skal sendes til hoeringssvar@ecolabel.dk. Spørgsmål til kriterierne kan rettes til Kriteriechef Lisbeth Engel Hansen (leh@ecolabel.dk).