Indendørs maling og lak

Nordisk Miljømærkning giver dig mulighed for at afgive kommentarer på vores forslag til kriterier for Svanemærkning af Indendørs maling og lak. Dine kommentarer er vigtige, når forslaget skal behandles i det danske miljømærkenævn og efterfølgende i det nordiske miljømærkenævn.

Dette er den anden høring af forslag til reviderede kriterie. Det første forslag, som var i høring primo 2015, var harmoniseret med EU Ecolabels kriterier for Indendørs maling og lak. På baggrund af høringssvarene kunne det imidlertid konkluderes, at det på flere punkter var uhensigtsmæssigt med denne struktur, og der var derfor forslag om i stedet at anvende den struktur, der findes for udendørs maling i Nordisk Miljømærknings kriterier for Kemiske byggeprodukter. Da dette har medført en del ændringer i forhold til det oprindelige høringsforslag, sendes det reviderede forslag i høring igen, men med en kortere tidsfrist end for normale høringer. Miljømærkning Danmark beder derfor venligst om kommentarer senest den 26. juni 2015.

Yderligere information kan ses i høringsbrevet. Vi opfordrer alle interesserede til at indsende høringssvar. Svar skal sendes til hoeringssvar@ecolabel.dk. Spørgsmål til kriterierne kan rettes til kriteriechef Lisbeth Engel Hansen leh@ecolabel.dk.