Kaffetjenester

Nordisk Miljømærkning giver dig mulighed for at afgive kommentarer på vores forslag til kriterier for Svanemærkning af Kaffetjenester, som er en helt ny produktgruppe for Svanen. Høringen løber frem til den 29. juni 2015.

Punkter, som vi især gerne vil have kommentarer til:
Produktgruppen er som nævnt helt ny, og derfor har der i visse tilfælde været begrænset adgang til data. Nordisk Miljømærkning er derfor særligt interesseret i at få kommentarer til nedenstående punkter, især fra leverandører af kaffemaskiner:

  • Energikrav til kaffemaskinen og kaffemaskinens eventuelle køleskab – O11.
  • Er det passende for alle typer af kaffemaskiner at henvise til et energiniveau på ≤140 Wh/l (i henhold til European Vending Associations Energy Measuring Protocol 3.0B) eller ≤1,0 kWh/døgn (i henhold til DIN 18873-2: 2013)? Er det foreslåede energiniveau for køleskabssystemer på ≤70 W/døgn per liter køleskabskapacitet (i henhold til DIN 18873-2: 2013) passende?
  • Ekskluderede stoffer i komponenter i kaffemaskinen i kontakt med fødevarer. Hvilke plast-, gummi- eller metalkomponenter i en kaffemaskine - i kontakt med fødevarer - er mest almindelige? Er de forædlede gennem anvendelse af tilsætninger? Er det enkelt at verificere kravet på den foreslåede måde?

Yderligere information kan ses i høringsbrevet. Vi opfordrer alle interesserede til at indsende høringssvar. Svar skal sendes til hoeringssvar@ecolabel.dk. Spørgsmål til kriterierne kan rettes til kriteriechef Lisbeth Engel Hansen leh@ecolabel.dk.