Dagligvarebutikker

Nordisk Miljømærkning giver dig mulighed for at afgive kommentarer på vores forslag til kriterier for Svanemærkning af Dagligvarebutikker. Høringen løber frem til den 4. marts 2016.

De væsentligste ændringer i forhold til de nugældende kriterier er:

• Mulighed for at en hel kæde kan få en fælles licens for alle sine butikker

• Fokus på omsætning af miljømærkede og økologiske produkter frem for specifikt krav til sortimentsbredde

• Nye krav til madspild

• Fjernelse af en lang række krav med deraf øget fokus på de mest centrale dele i driften af dagligvarebutikker

Parallelt med revisionen er der udviklet et nyt elektronisk ansøgningsværktøj, som kan afprøves i høringsperioden.

Yderligere information kan ses i høringsbrevet. Vi opfordrer alle interesserede til at indsende høringssvar. Svar skal sendes til hoeringssvar@ecolabel.dk. Spørgsmål til kriterierne kan rettes til kriteriechef Lisbeth Engel Hansen leh@ecolabel.dk.