Babyprodukter med tekstil

Nordisk Miljømærkning giver dig mulighed for at afgive kommentarer på vores forslag til kriterier for Svanemærkning af Babyprodukter med tekstil. Dine kommentarer er vigtige, når forslaget skal behandles i det danske miljømærkenævn og efterfølgende i det nordiske miljømærkenævn.

Miljømærkning Danmark beder venligst om kommentarer senest den 8. februar 2017. Høringssvar kan frem til denne dato indsendes til e-mailadressen hoeringssvar@ecolabel.dk. Kontaktperson i Danmark er kriteriechef Lisbeth Engel Hansen leh@ecolabel.dk. Du finder forslaget på vores hjemmeside under ”Aktuelle høringer”.

Produktgruppen Babyprodukter med tekstil er en helt ny produktgruppe. Den omfatter produkter af meget forskellig materialesammensætning. Kriterierne stiller derfor krav til mange forskellige materialer, men normalt vil det kun være et udvalg af disse materialer, der indgår i samme produkt. Det er derfor vigtigt at være opmærksom på, hvilke krav der aktiveres for det enkelte produkt. Kriterierne skal derfor anvendes sammen med et hjælpeværktøj, som udvælger de relevante krav. Værktøjet er en Excel fil, som medfølger høringen.

Se mere om de vigtigste områder i høringsbrevet, som du finder nederst på siden sammen med det samlede forslag til kriterier, baggrunden for kriterieforslaget samt den omtalte Excel fil.

__________________________________________


Nordic Ecolabelling gives you the opportunity to comment on our criteria draft for eco-labelling of Baby products with textile. Your comments are important when the proposal will be discussed by the Danish Ecolabelling Board and subsequently by the Nordic Eco-labelling Board.

Ecolabelling Denmark asks kindly for your comments no later than 2017-02-08.

Until that date comments can be sent to this e-mail address hoeringssvar@ecolabel.dk. Criteria manager Lisbeth Engel Hansen leh@ecolabel.dk will be the Danish contact.

The product group Baby products with textile is a new product group. It covers products of very different material composition. Hence, the criteria include requirements for many different materials. Usually, only a selection of these materials will be included in the same product. It is therefore important to be aware of which requirements, that are activated for a specific product. The criteria should therefore be used with an auxiliary tool, which selects the relevant requirements. The tool is an Excel file, which is included here with the consultation documents.

You can see more about the most important areas in the criteria proposal in the letter which you will find at the bottom of the pages together with the proposal for the criteria, the background for the criteria and the mentioned excel file.