Investeringsfonde

Nordisk Miljømærkning giver dig mulighed for at afgive kommentarer på vores forslag til kriterier for Svanemærkning af investeringsfonde. Dine kommentarer er vigtige, når forslaget skal behandles i det danske miljømærkenævn og efterfølgende i det nordiske miljømærkenævn.

Der er tale om et helt nyt område for Nordisk Miljømærkning. Baggrunden for at gå ind på dette er, at finansbranchen gennem sin påvirkning af pengestrømme har stor mulighed for at bidrage til en mindsket miljøbelastning. Du kan læse mere om baggrunden for arbejdet og få svar på en række spørgsmål på en særlig hjemmeside for kriterierne: http://www.nordic-ecolabel.org/investmentfunds.

Miljømærkning Danmark beder venligst om kommentarer senest den 27. februar 2017. Høringssvar kan frem til denne dato indsendes til e-mailadressen hoeringssvar@ecolabel.dk. Kontaktperson i Danmark er kriteriechef Lisbeth Engel Hansen leh@ecolabel.dk. Du finder forslaget på vores hjemmeside under ”Aktuelle høringer”.