Rengøringstjenester

Nordisk Miljømærkning giver dig mulighed for at afgive kommentarer på vores forslag til reviderede kriterier for Svanemærkning af Rengøringstjenester. Høringen løber frem til 2. maj 2016.

De største ændringer i forhold til version 2 er:

  • Udvidelse af produktgruppen således at det nu også bliver muligt at svanemærke vinduesvask.
  • Skærpelse af kravet til anvendelse af kemikalier – fra 650 til 300 mikroliter/m2.
  • Justering af afgrænsningen af, hvad der betegnes som specialrengøring således at anvendelse af desinfektionsmidler regnes som specialrengøring og dermed ikke er en del af den svanemærkede rengøring.
  • Indførelse af egne krav til underleverandører som ikke er svanemærkede samt krav om at underleverandører, der ikke er svanemærkede højst må udgøre 10% af virksomhedens omsætning af svanemærket rengøring.
  • Justering af skabelonværdien for antal rengjorte kvadratmeter samtidig med at det er blevet tydeliggjort at tilsyn skal medregnes.
  • Skærpelse af kravet til andelen af miljømærkede rengøringsmidler - fra 50% til 90%. Vær opmærksom på, at det fra 2017 ikke længere er muligt at få svanemærket polish og polishfjerner.

Yderligere information kan ses i høringsbrevet. Vi opfordrer alle interesserede til at indsende høringssvar. Svar skal sendes til hoeringssvar@ecolabel.dk. Spørgsmål til kriterierne kan rettes til kriteriechef Lisbeth Engel Hansen leh@ecolabel.dk.