Rengøringsmidler til levnedsmiddelindustrien

Nordisk Miljømærkning giver dig mulighed for at kommentere på forslaget til reviderede kriterier for Rengøringsmidler til levnedsmiddelindustrien. Høringen løber frem til 22. august 2016.

De største ændringer i kriterierne er inden for følgende områder:

  • Justering af definitionen af produktgruppen.
  • Ændret definition af ”Indgående stoffer”.
  • Skærpede krav til indhold af miljøfarlige stoffer, indhold af fosfor og nedbrydelighed.
  • Nyt krav til kritisk fortyndingsvolumen (CDV).
  • Udvidelse af listen over stoffer der ikke må anvendes bl.a. med PBT- og vPvB-stoffer, EDTA, DTPA og stoffer på EU´s liste over potentielt hormonforstyrrende stoffer.
  • Opdatering af kravet til produkternes effektivitet/brugertest.

Yderligere information kan ses i høringsbrevet. Vi opfordrer alle interesserede til at indsende høringssvar. Svar skal sendes til hoeringssvar@ecolabel.dk. Spørgsmål til kriterierne kan rettes til kriteriechef Lisbeth Engel Hansen leh@ecolabel.dk.