Faste brændsler/Solid fuels

For English version see below

Nordisk Miljømærkning giver dig mulighed for at afgive kommentarer på vores forslag til reviderede kriterier for Svanemærkning af Faste brændsler generation 3. Høringen løber frem til 18. november 2016.

De største ændringer i revisionen er koncentreret om at udvide produktgruppen med briketter, flis, brænde, grillkul/-briketter og optændingsprodukter og udvikle råvare-, energi- og kvalitetskrav til disse. Krav til energiforbrug er omstruktureret og skærpet med hensyn til emissioner af klimagasser (brug af fossile brændsler).

Nordisk Miljømærkning er især interesserede i at få kommentarer til følgende områder:

  • Generelt til de nye produkttyper: briketter, flis, brænde, grillkul/-briketter og optændingsprodukter
  • Nye krav til råvarer, som indgår i faste brændsler
  • Nye krav til energiforbrug og krav til brug af fossile energiråvarer
  • Nye krav til kvalitet af de faste brændsler

Yderligere information kan ses i høringsbrevet og tilhørende dokumenter i bunden af denne side. Vi opfordrer alle interesserede til at indsende høringssvar. Svar skal sendes til hoeringssvar@ecolabel.dk. Spørgsmål til kriterierne kan rettes til kriteriechef Lisbeth Engel Hansen leh@ecolabel.dk.

----------------

Nordic Ecolabelling hereby gives you the possibility to comment on the proposal for revised criteria for Solid fuels 3rd generation. Ecolabelling Denmark asks kindly for your comments no later than 2016-11-18.

Focus in the proposal for revised criteria for Solid fuels has been on expanding the product group with briquettes, wood chips, firewood, barbeque charcoal/-briquettes and fire lighting products, and also to develop requirements for raw materials, energy consumption and quality specification for these. Requirements for raw materials has been updated according to the Nordic Swan new forest requirements while requirements for energy consumption has been restructured and strengthened regarding emissions of greenhouse gases (use of fossil fuels).

Nordic Ecolabelling wish to highlight the following points:

  • Generally, the expanding of the product group with briquettes, wood chips, firewood, barbeque charcoal/-briquettes and fire lighting products
  • New requirements for raw materials used in solid fuels
  • New requirements for energy consumption and requirements for the use of fossil energy commodities
  • New requirements for quality specification for solid fuels

For further information see consultation letter and relevant documents below. All persons interested may comment on the proposal. Comments can be sent to the e-mail address hoeringssvar@ecolabel.dk. Questions can be sent to criteria manager Lisbeth Engel Hansen leh@ecolabel.dk.