Engangsartikler til fødevarer/Disposables for food

Nordisk Miljømærkning giver dig mulighed for at afgive kommentarer på vores forslag til kriterier for Svanemærkning af Engangsartikler til fødevarer. Dine kommentarer er vigtige, når forslaget skal behandles i det danske miljømærkenævn og efterfølgende i det nordiske miljømærkenævn.

Miljømærkning Danmark beder venligst om kommentarer senest den 10. marts 2017. Høringssvar kan frem til denne dato indsendes til e-mailadressen hoeringssvar@ecolabel.dk. Kontaktperson i Danmark er kriteriechef Lisbeth Engel Hansen leh@ecolabel.dk.

_______________________________________________________________________

Nordic Ecolabelling hereby invite you to comment on our proposal for criteria for Nordic Ecolabelling of Disposables for Food. Your comments are important when the proposal is to be discussed and decided by the Danish and Nordic Ecolabelling Board.

Ecolabelling Denmark would like to receive your comments before March 10th 2017. Submit your comments to hoeringssvar@ecolabel.dk. Contact person in Denmark is Head of Criteria Lisbeth Engel Hansen leh@ecolabel.dk.