Opvaskemidler til håndopvask/Hand dishwash detergents (udløber/expire 1. december 2017)

Nordisk Miljømærkning giver dig mulighed for at afgive kommentarer på vores forslag til kriterier for Svanemærkning af Opvaskemidler til håndopvask. Dine kommentarer er vigtige, når forslaget skal behandles i det danske miljømærkenævn og efterfølgende i det nordiske miljømærkenævn.

Miljømærkning Danmark beder venligst om kommentarer senest den 1. december 2017. Høringssvar kan frem til denne dato indsendes til e-mailadressen hoeringssvar@ecolabel.dk. Kontaktperson i Danmark er kriteriechef Lisbeth Engel Hansen leh@ecolabel.dk.

______________________

Nordic Ecolabelling hereby invite you to comment on our proposal for criteria for Nordic Ecolabelling of Hand dishwash detergent. Your comments are important when the proposal is to be discussed and decided by the Danish and Nordic Ecolabelling Boards. 

Ecolabelling Denmark would like to receive your comments before December 1th 2017. Submit your comments to hoeringssvar@ecolabel.dk. Your contact person in Denmark is Head of Criteria Lisbeth Engel Hansen leh@ecolabel.dk.