Renovering

Nordisk Miljømærkning giver dig mulighed for at afgive kommentarer på vores forslag til kriterier for Svanemærkning af Renovering. Dine kommentarer er vigtige, når forslaget skal behandles i det danske miljømærkenævn og efterfølgende i det nordiske miljømærkenævn.

Der er tale om et nyt område for Nordisk Miljømærkning og det bygger på den erfaring, som Nordisk Miljømærkning har fra produktgruppen Huse, lejligheder, skoler og børneinstitutioner. De nordiske lande står foran et stort behov for renovering af den bygningsmasse, som har passeret sin tekniske levetid.

De vigtigste krav er:

  • Krav om miljøkortlægning af bygningen inden renovering
  • Krav til energibehovet efter renovering
  • Krav til kemikalier og byggevarer, der anvendes ved renoveringen
  • Krav til en række indeklimafaktorer
  • Krav om affaldshåndtering ved og kvalitetsstyring af renoveringsprocessen

Der er derudover krav om, hvorledes den renoverede bygning skal overdrages til ejeren.

Miljømærkning Danmark beder venligst om kommentarer senest den 9. juni 2017. Høringssvar kan frem til denne dato indsendes til e-mailadressen hoeringssvar@ecolabel.dk. Kontaktperson i Danmark er kriteriechef Lisbeth Engel Hansen leh@ecolabel.dk. Du finder forslaget på vores hjemmeside under "Aktuelt".