Kantiner og restauranter

Nordisk Miljømærkning er blevet opmærksomme på, at kantiner og restauranter, der ikke indgår som en del af et hotel, ofte har meget svært ved at dokumentere kravene omkring energi og vand. Der er derfor udviklet et sæt alternative krav, som kantiner og restauranter kan vælge at leve op til i stedet for de oprindelige krav. I de alternative krav er dokumentationsbyrden for energi og vand forsøgt lettet samtidig med, at krav til andre områder (fx andel økologiske madvarer) er skærpet.

Nordisk Miljømærkning giver dig mulighed for at kommentere på forslaget til alternative krav. Dine kommentarer er vigtige, når forslaget skal behandles i det danske miljømærkenævn og efterfølgende i det nordiske miljømærkenævn.

Miljømærkning Danmark beder venligst om kommentarer senest den 15. august 2017. Høringssvar kan frem til denne dato indsendes til e-mailadressen hoeringssvar@ecolabel.dk. Kontaktperson i Danmark er kriteriechef Lisbeth Engel Hansen leh@ecolabel.dk.