Fakta om svanemærkning af vinduer

Svanemærket har fastsat krav til vinduer. Her kan du læse, hvilke krav der gælder, og hvordan der arbejdes med løbende miljøforbedringer.

Vindue

Hvilke krav stiller Svanen? 

I forhold til et vindues samlede levetid, er den allervigtigste miljøparameter, hvor godt vinduet isolerer i de mange år, det sidder i en bygning. 30-50 % af varmetabet i en bolig sker gennem vinduerne. Det vil sige, at jo bedre det isolerer, desto mere energi og dermed CO² spares. Derfor stiller Svanen skrappe krav til, hvor godt et vindue skal isolere.

Derudover stiller Svanen krav til: 

  • Materialerne, som skal være enten fornybare eller med en vis del genanvendt materiale (dog undtagelser for materialet komposit). Hvis der anvendes træ skal mindst 70 % komme fra certificeret bæredygtigt skovbrug.
  • De kemikalier der anvendes, således at stoffer med alvorlige miljø- eller sundhedsskadelige effekter ikke må anvendes. Dog er det tilladt at bruge visse fungicider, der forhindrer, at vinduet angribes af svamp.
  • Vinduets holdbarhed.

Hvorfor er svanemærkede vinduer det bedste miljøvalg? 

Målet med Svanemærket er at mindske forbrugets samlede miljøbelastning. Derfor er hele produktets livscyklus fra råvarer til produktion, brug, bortskaffelse og recirkulering med i vurderingen, når kravene til miljømærkede produkter fastsættes. Når det drejer sig om vinduer, er isolering klart den vigtigste parameter i en samlet miljøvurdering. 30-50 % af varmetabet i en bolig skyldes vinduerne – eller sagt på en anden måde: Et vindue slipper 5-10 gange mere varme ud end en mur. Derfor er isolering den parameter, der er vægtet tungest i kriterierne med meget skrappe energikrav. Derudover stiller Svanemærket også krav til materialer og brug af kemikalier. 

Hvorfor behandles trævinduer? 

Et vindue, der er fremstillet af træ, vil blive angrebet af svamp, hvis det ikke er beskyttet. Derfor behandles trævinduer med fungicider (stoffer der forhindrer vækst af svamp) for at sikre, at vinduet kan holde i mange år. Svanen stiller derfor krav om, at vinduet skal være holdbart.

Hvordan behandles træet? 

Svanemærket tillader flere metoder til at beskytte trævinduet mod svamp.

Vacuumimprægnering er en proces, hvor de fungicider, der skal beskytte træet mod svamp, presses ind i træet. Normalt anvender man en væske med organiske opløsningsmidler, som f.eks. terpentin, der består af 90 % opløsningsmiddel og 10 % fungicid. Organiske opløsningsmider, der frigives fra processen, udgør et miljøproblem, og Svanen har derfor stillet krav om at udslippet skal være så lavt, at kun de bedste anlæg kan leve op til dem. Desuden skal et vindue, der er vacuumimprægneret, leve op til skrappere energikrav end vinduer, der er behandlet med mere skånsomme metoder (se nedenfor).

2 ØKO er en metode, hvor fungiciderne findes i en vandig opløsning. Dermed undgår man organiske opløsningsmidler, hvilket er godt miljømæssigt. Ved denne metode, som hovedparten af de danske vinduesproducenter anvender, dypper man først træet i en opløsning med fungicider og derefter maler man vinduet med en maling, der også indeholder fungicider. Træet er ikke helt så godt beskyttet ved denne metode som ved vacuumimprægnering, fordi fungiciderne ikke kommer så langt ind i træet. Derfor kræver metoden, at man anvender kerneved, som er mere modstandsdygtigt.

Det er også muligt at beskytte træet helt uden anvendelse af fungicider, idet man med f.eks. varmebehandling kan gøre træet modstandsdygtigt over for svampeangreb.

Hvordan arbejder Svanen med miljøforbedringer? 

Når kravene fastsættes, tages der udgangspunkt i de produkter, som findes på det nordiske marked, og kravene lægges på et niveau, så de miljømæssigt bedste produkter på markedet kan leve op til dem. Svanens krav revideres som regel med 4-5 års mellemrum i takt med udviklingen på det nordiske marked. De producenter, der vil fastholde svanemærket, skal altså løbende forbedre deres produkter, så de lever op til de nye, strammere krav.

De nuværende kriterier for Svanemærkning af vinduer udløber den 31. marts 2018. Det betyder, at der om ca. 1½ år gennemføres en evaluering af kriterierne med henblik på at vurdere, på hvilke områder de skal strammes, og herefter udarbejdes et forslag til reviderede krav for vinduer. I den forbindelse vil der blive taget stilling til, om vacuumimprægnering stadig skal være muligt for svanemærkede vinduer.

Pt. findes der ingen svanemærkede vinduer på det danske marked.

Læs mere om kriterier for vinduer.