Sådan udvikles kriterier

Kriterierne for at få et miljømærke revideres med regelmæssige mellemrum – normalt hver 4-5 år. På den måde sikres det, at miljømærkede produkter hele tiden er blandt de miljømæssigt bedste på markedet. Derudover udvikles der også kriterier for helt nye områder, og endelig sker der nogle gange ændringer i eksisterende kriterier. Alt dette arbejde er miljømærkernes produktudvikling, og det kaldes under et for kriterieudvikling.

Det miljøfaglige arbejde i kriterieudviklingen foregår på samme måde i Svanen og Blomsten. Men processerne (herunder hvordan kriterier vedtages) er forskellige, så derfor kan du læse nærmere om kriterieudviklingen for henholdsvis Svanen og Blomsten på separate sider.