006 Tekstilvaskemidler og pletfjernere

Svanemærkede vaskemidler og pletfjernere hører til blandt de mindst miljøbelastende i deres kategori uden at gå på kompromis med kvaliteten. I de svanemærkede produkter begrænses mængden af miljøskadelige stoffer mest muligt samme med den samlede belastning af miljøet fra produktet. Stoffer såsom optisk hvidt, reaktivt klor og EDTA er f.eks. ikke tilladt i produkterne, og der må kun indgå en meget begrænset mængde stoffer, der er klassificeret som miljøfarlige. Der tages også højde for sundheden, da alle allergene stoffer skal deklareres på etiketten. Da korrekt dosering er meget vigtig for den samlede miljøbelastning, stiller Svanen også krav om tydelig doseringsvejledning. Den anbefalede dosering er samtidig den dosering, der har klaret de skrappe krav til effektivitet.


 • Nordisk gebyr

  Gebyrer pr. 1. marts 2015

  Type af gebyr Beløb
  Ansøgningsgebyr* 2.000€ + moms dog mindst 500€ + moms per recept 
  Fornyelsesgebyr* 1.000€ + moms dog mindst 250€ + moms per recept
  Kontrolbesøg Europa, samt mere end ét besøg inden for Norden 500€ + moms per kontrolbesøg
  Kontrolbesøg uden for Europa 1.500€ + moms per kontrolbesøg
  Udvidelse af eksisterende licens**

  For udvidelse og ændringer i eksisterende licens er priserne:

  < 4 timer : 250€ + moms
  < 8 timer : 500€ + moms
  over 8 timer: 1.000€ + moms

  Hvis udvidelsen indeholder nye recepter gælder priser som ved ændringer i eksisterende licens dog mindst 500€ + moms per recept.

  Anvendelsesgebyr for Norden 0,3% af omsætning + moms per år
  Minimumsgebyr for Norden 1.500€ + moms per år
  Maksimumsgebyr for Norden 100.000€ + moms per år

  * Når både ansøger og producent er mikro-virksomheder, halveres gebyret. Mikro-virksomheder er i denne sammenhæng defineret som virksomheder med maksimalt 10 ansatte og en samlet årlig omsætning (af såvel miljømærkede som ikke-mærkede produkter) under 2 mio. €.

  ** Når du har nye produkter, som skal tilknyttes en eksisterende gyldig licens skal du betale et udvidelsesgebyr. Dette kan også være nye varianter af allerede godkendte produkter – f.eks. en shampoo, der nu også skal sælges i en ny volumenstørrelse. For udvidelse eller ændringer til en licens bliver tidsforbrug til sagsbehandling faktureret efter opgavens omfang. Vi skelner mellem opgaver, som tager mindre end 4 timer / 4-8 timer og mere end 8 timer.

  Offentliggjort 22. januar 2015


  Gebyrer indtil 28. februar 2015

  Type af gebyr Beløb
  Ansøgningsgebyr* 2.000€ + moms
  Fornyelsesgebyr* 1.000€ + moms
  Kontrolbesøg Europa, samt mere end ét besøg inden for Norden 500€ + moms per kontrolbesøg
  Kontrolbesøg uden for Europa 1.500€ + moms per kontrolbesøg
  Udvidelse af eksisterende licens** 0/250/500/1.000€ + moms
  Anvendelsesgebyr for Norden 0,3% af omsætning + moms per år
  Minimumsgebyr for Norden 1.500€ + moms per år
  Maksimumsgebyr for Norden 100.000€ + moms per år

  * Når både ansøger og producent er mikro-virksomheder, halveres gebyret. Mikro-virksomheder er i denne sammenhæng defineret som virksomheder med maksimalt 10 ansatte og en samlet årlig omsætning (af såvel miljømærkede som ikke-mærkede produkter) under 2 mio. €.

  ** For udvidelse eller ændringer til en licens bliver tidsforbrug til sagsbehandling faktureret efter opgavens omfang. Vi skelner mellem rent administrative opgaver, som tager mindre end 1 time og øvrige opgaver i intervallerne mindre end 4 timer / 4-8 timer og mere end 8 timer.

   

  Der tages forbehold for fejl og mangler