015 Kontormaskiner

Svanemærkede kopimaskiner, digitale duplikatorer, faxmaskiner, multifunktionsmaskiner (MFD), printere og scannere hører til de mindst miljøfarlige produkter i sin kategori. I Svanemærkede kontormaskiner er der taget hensyn til: Energiforbrug, konstruktion, plastmaterialer og tilsætningsstoffer f.eks. flammehæmmere, tungmetaller, genanvendelse af kasserede produkter, emissioner fra forureningskilder i arbejdsmiljøet og til driftsegenskaber, f.eks. duplex kopiering, som sparer papir. For at forbedre miljøet yderligere, er der i version 5 af kriteriedokumentet sket en fuldstændig harmonisering med det japanske miljømærke Eco Mark og det tyske Den Blå Engel. Dette betyder, at det er lettere at få Svanen, hvis man har et af de to andre mærker.


 • Nordisk gebyr

  Gebyr gældende fra 1. januar 2012

  Type af gebyr Beløb
  Ansøgningsgebyr* 2.000€ + moms
  Fornyelsesgebyr* 1.000€ + moms
  Kontrolbesøg Europa, samt mere end ét besøg inden for Norden 500€ + moms per kontrolbesøg
  Kontrolbesøg uden for Europa 1.500€ + moms per kontrolbesøg
  Udvidelse af eksisterende licens** 0/250/500/1.000€ + moms
  Anvendelsesgebyr for Norden 0,3% af omsætning + moms per år
  Minimumsgebyr for Norden 1.500€ + moms per år
  Maksimumsgebyr for Norden 100.000€ + moms per år

  * Når både ansøger og producent er mikrovirksomheder, halveres gebyret. Mikrovirksomheder er i denne sammenhæng defineret som virksomheder med maksimalt 10 ansatte og en samlet årlig omsætning (af såvel miljømærkede som ikke-mærkede produkter) under 2 mio. €.

  ** For udvidelse eller ændringer til en licens bliver tidsforbrug til sagsbehandling faktureret efter opgavens omfang. Vi skelner mellem rent administrative opgaver, som tager mindre end 1 time og øvrige opgaver i intervallerne mindre end 4 timer / 4-8 timer og mere end 8 timer.

  Offentliggjort den 28/11-2011, gældende fra 1/1-2012


  Der tages forbehold for fejl og mangler