083 Rengøringsprodukter med mikrofiber

Svanemærkede mikrofiberklude og –mopper opfylder gældende funktionskrav og er blandt de mindst miljø- og sundhedsbelastende inden for området. De kendetegnes ved at have en god rengøringseffekt, være skånsomme mod underlaget og vaskbare med god holdbarhed. Svanemærkede mikrofiberklude og –mopper må ikke være farvet med metalkompleksfarver eller farvestoffer, der er klassificerede som kræftfremkaldende, mutagene eller reproduktionsskadelige. Derudover er der sat skrappe miljøkrav til det materiale mikrokluden består af. Består det færdige produkt af mere end 50 % metal er der krav om, at en stor del skal være genanvendt metal. Indgår plast med mere end 10 %, skal der ligeledes her anvendes en stor mængde genanvendt plast.


 • Nordisk gebyr

  Gebyr gældende fra 1. januar 2012:

  Type af gebyr Beløb
  Ansøgningsgebyr* 2.000€ + moms
  Fornyelsesgebyr* 1.000€ + moms
  Kontrolbesøg Europa, samt mere end ét besøg inden for Norden 500€ + moms per kontrolbesøg
  Kontrolbesøg uden for Europa 1.500€ + moms per kontrolbesøg
  Udvidelse af eksisterende licens** 0/250/500/1.000€ + moms
  Anvendelsesgebyr for Norden 0,3% af omsætning + moms per år
  Minimumsgebyr for Norden 1.500€ + moms per år
  Maksimumsgebyr for Norden 100.000€ + moms per år

  * Når både ansøger og producent er mikrovirksomheder, halveres gebyret. Mikrovirksomheder er i denne sammenhæng defineret som virksomheder med maksimalt 10 ansatte og en samlet årlig omsætning (af såvel miljømærkede som ikke-mærkede produkter) under 2 mio. €.

  ** For udvidelse eller ændringer til en licens bliver tidsforbrug til sagsbehandling faktureret efter opgavens omfang. Vi skelner mellem rent administrative opgaver, som tager mindre end 1 time og øvrige opgaver i intervallerne mindre end 4 timer / 4-8 timer og mere end 8 timer.


  Offentliggjort den 28/11-2011, gældende fra 1/1-2012


  Der tages forbehold for fejl og mangler