EU20 Rengøringsmidler

For at et rengøringsmiddel kan mærkes med Blomsten, stilles der skrappe krav til produktet. Der er krav til produktets funktion og effektivitet. Der skal være reduceret anvendelse af stoffer, som er skadelige for miljøet. Der er krav om biologisk nedbrydelighed af stoffer. Der er krav om et lavt forbrug af emballage. Der er krav til informationstekst på produktet og der er krav til instruktioner om korrekt miljømæssig brug af produktet. Efter vedtagelse af kriterierne er der indført en ændring, som gør det muligt at anvende en række miljøfareklassificerede stoffer. Denne ændring fremgår af separat dokument nedenfor (se rengøringsmidler nr. 2011/383). Der er herudover lavet en præcisering af teksten omkring produkter i triggerspraybeholdere.

For gebyrer, se her