Produktionsfasen

De varer, du køber, er resultatet af en produktionsproces, hvor råvarerne er blevet forarbejdet. Forarbejdningen kræver næsten altid energi, kemikalier og vand og medfører emissioner til luft og vand. Derfor stiller Svanemærket og EU-Blomsten krav om, at mindske miljøbelastningen på disse områder. 

Livscyklus