Miljømærkenævnet

Miljømærkenævnet er nedsat af miljøministeren på baggrund af indstillinger fra en række organisationer. De repræsenterer handels-, industri-, miljø- og forbrugerinteresser.

Organisation  Medlem  E-mail
Formand Nina Schiøtz nina@nins.dk
COOP Malene Teller Blume malene.teller.blume@coop.dk
Danmarks Naturfredningsforening Sine Beuse Fauerby sbf@dn.dk

Dansk Erhverv

Jakob Lamm Zeuthen jlz@danskerhverv.dk
DI - Dansk Industri Tina Sternest ti@i.dk
Forbrugerrådet Claus Jørgensen cj@fbr.dk
LO Keld Høgh (CO Industri) keh@co-industri.dk
Statens og Kommunernes Indkøbsservice A/S Anne Dorthe Baunerhøj adb@ski.dk
Erhvervsministeriet Ole Skotner (Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen) osk@kfst.dk
Klima-, energi- og bygningsministeriet Peter Nielsen (Energistyrelsen) pen@ens.dk
Miljøministeriet Søren Mørch Andersen (Miljøstyrelsen) san@mst.dk