Kantiner

Produktbillede

En svanemærket kantine har desuden gjort sig store anstrengelser for at reducere miljøbelastningen fra madlavningen. Der er bl.a. krav om energibesparelse, affaldssortering og brug af en vis andel økologiske råvarer.