Hvad koster det at få et miljømærke?

Der er forskellige gebyrer forbundet med at have en licens til miljømærkerne Svanemærket og EU-Blomsten. Under afsnittet Svanen og Blomsten kan du finde flere detaljerede informationer om gebyrerne, samt se gebyrsatserne for de forskellige produktgrupper.

 

Gebyrtyper

Der er flere typer gebyrer; et ansøgningsgebyr, et udvidelsesgebyr, et fornyelsesgebyr og et anvendelsesgebyr.

Ansøgnings- og udvidelsesgebyr
Første gang du søger om en licens på enten Svanemærket eller EU-Blomsten, skal du betale et ansøgningsgebyr. Bliver din ansøgning godkendt, og ønsker du at ændre på licensen, skal du betale et udvidelsesgebyr.

Fornyelsesgebyr
Din licens er gyldig, så længe kriterierne til dit produkt er gyldige. Når et kriterie udløber skal det revideres eller erstattes af et nyt kriterie. Dette sker omkring hvert 4.-5. år og sker på baggrund af den nyeste viden og udviklingen på markedet. Når der kommer et nyt kriterie, skal du søge om at forny din licens, og i den forbindelse skal du betale et fornyelsesgebyr.

Anvendelsesgebyr
Du skal betale et årligt anvendelsesgebyr for at markedsføre dit produkt eller din serviceydelse med Svanemærket eller EU-Blomsten. Anvendelsesgebyret bliver beregnet på baggrund af din årlige omsætning af miljømærkede produkter og kan variere fra produktgruppe til produktgruppe, men der er altid et minimumsgebyr, og som oftest også et maksimumsgebyr.

Når du får tildelt en licens, vil det årlige anvendelsesgebyr blive afregnet med en á conto faktura for det aktuelle år. Herefter vil du i starten af det nye år modtage en á conto faktura, samt en årsopgørelse for det forudgående år baseret på omsætningsoplysninger indsamlet af Miljømærkning Danmark i starten af året. Anvendelsesgebyret dækker et kalenderår, dvs. at du skal betale anvendelsesgebyret, selvom du kun har haft licens en del af året.

Det er vigtigt, at du som licenshaver let kan adskille miljømærkede produkter fra ikke-mærkede produkter, når omsætningen skal opgøres, da årsgebyret beregnes på grundlag af det miljømærkede produkts omsætning. Selvom miljømærket ikke har været brugt aktivt i markedsføringen af produktet, skal afgiften stadig betales.

Miljømærkning Danmark kan inddrage retten til at anvende miljømærkerne, hvis gebyrerne ikke bliver betalt rettidigt. Det samme gælder, hvis de obligatoriske omsætningstal for Svanemærkede eller EU-Blomstmærkede produkter ikke bliver indsendt rettidigt.

Gebyrer bliver pålagt moms ved fakturering, og fakturaen skal betales inden 30 dage.