Hvad koster Svanemærket?

Når du søger om at få en licens til at miljømærke dit produkt med Svanemærket, skal du betale et ansøgningsgebyr. Bliver din ansøgning godkendt, skal du som licenshaver betale et årligt anvendelsesgebyr. Nederst på siden kan du se gebyrsatserne for hver enkelt produktgruppe.

Ansøgningsgebyr

Ansøgningsgebyr
Når du søger om at få en licens til Svanemærket, skal du betale et ansøgningsgebyr, som typisk er på 2.000 Euro. Gebyret afhænger af størrelsen på din virksomhed, beliggenhed samt produktgruppe. Ansøgningsgebyret dækker den tid, vi bruger på at behandle din ansøgning samt ét kontrolbesøg på et produktionssted, hvis det ligger i Norden. Foregår produktionen uden for Norden vil der være et gebyr for kontrolbesøget.

Udvidelsesgebyr
Ønsker du at tilføje produkter til din licens eller ændre på sammensætningen eller produktionen af de produkter, du har licens til, skal du betale et udvidelsesgebyr. Beløbets størrelse afhænger af omfanget, dvs. hvor meget tid, vi skal bruge på at behandle din ansøgning.

Fornyelsesgebyr
Din licens er gyldig, så længe kriterierne for dit produkt er gyldige. Når et kriterie udløber, skal det revideres eller erstattes af et nyt kriterie, hvilket sker omkring hvert 4.-5. år. Ønsker du fortsat at have en licens, skal du søge om at forny licensen. Søger du om at forny din licens i så god tid, at ansøgningen kan færdigbehandles inden kriteriet udløber, vil fornyelsesgebyret ikke overstige ansøgningsgebyret. Søger du først efter, at din licens er udløbet, bliver din ansøgning betragtet som en ny ansøgning, og du skal betale et ansøgningsgebyr.

 

Anvendelsesgebyr

Årligt anvendelsesgebyr

Du skal betale et årligt anvendelsesgebyr for at markedsføre dit produkt eller din serviceydelse med Svanemærket. Anvendelsesgebyret bliver beregnet på baggrund af din årlige omsætning af svanemærkede produkter og kan derfor variere fra produktgruppe til produktgruppe, men der er altid et minimumsgebyr, og for langt de fleste produktgrupper er der også et maksimumsgebyr.

Når du får tildelt en licens, vil det årlige anvendelsesgebyr blive afregnet med en á conto faktura for det aktuelle år. Herefter vil du i starten af det nye år modtage en á conto faktura, samt en årsopgørelse for det forudgående år. Anvendelsesgebyret dækker et kalenderår, dvs. at du skal betale anvendelsesgebyret, selvom du kun har haft licens en del af året.

Anvendelsesgebyrerne for Svanemærket vil for en række produktgrupper og tjenesteydelser blive justeret, når nye kriterier bliver vedtaget.

Anvendelse af Svanemærket i andre lande
For NAG-produktgrupper gælder din Svanelicens i samtlige nordiske lande. Du skal huske at opgive, hvilke lande du har salg i, samt en estimeret årlig omsætning pr. land, da anvendelsesgebyret for NAG-produktgrupperne bliver beregnet på baggrund af den samlede omsætning af det svanemærkede produkt på hele det nordiske marked. Du vil modtage en faktura fra hvert af de lande, du har salg i. De nordiske gebyrer vil afløse de nationale gebyrer i takt med, at reviderede kriterier bliver vedtaget for hver enkelt produktgruppe.

For de produktgrupper som ikke er NAG, dvs. hvor det stadig er muligt at søge en miljømærkelicens i et enkelt land, skal du huske at søge om registrering i de lande, du ønsker at sælge i. Selve registreringen koster ingenting, men du skal betale et anvendelsesgebyr i det eller de lande, hvor din licens er registreret. Der skal altid betales et minimumsgebyr på 1.500 €.

Vælg din produktgruppe for at se de specifikke gebyrsatser, og om gebyrerne er nordiske eller nationale.