Bage- og madpapir

Nordisk gebyr 

Priser gældende fra 1. januar 2016

Type af gebyr Beløb
Ansøgningsgebyr* 2.000€ + moms dog mindst 1500€ + moms per papirmasse
Fornyelsesgebyr* 1.000€ + moms dog mindst 750€ + moms per papirmasse
Kontrolbesøg Europa, samt mere end ét besøg inden for Norden 500€ + moms per kontrolbesøg
Kontrolbesøg uden for Europa 1.500€ + moms per kontrolbesøg
Udvidelse af eksisterende licens** For udvidelse og ændringer i eksisterende licens er priserne:

< 4 timer:250€ + moms
< 8 timer:500€ + moms
Over 8 timer: 1.000€ + moms

Hvis udvidelsen indeholder nye masser gælder priser som ved ændringer i eksisterende licens dog mindst 1500€ + moms per papirmasse.
Årligt anvendelsesgebyr for Norden

0,3% af omsætning + moms per år for 0-50 mio. €        

0,05% af omsætning + moms per år >50 mio. €

Minimumsgebyr for Norden 1.500€ + moms per år
Maksimumsgebyr for Norden Intet maksimumgebyr

* Når både ansøger og producent er mikrovirksomheder, halveres gebyret. Mikrovirksomheder er i denne sammenhæng defineret som virksomheder med maksimalt 10 ansatte og en samlet årlig omsætning (af såvel miljømærkede som ikke-mærkede produkter) under 2 mio. €.

** For udvidelse eller ændringer til en licens bliver tidsforbrug til sagsbehandling faktureret efter opgavens omfang. Vi skelner mellem rent administrative opgaver, som tager mindre end 1 time og øvrige opgaver i intervallerne mindre end 4 timer / 4-8 timer og mere end 8 timer.

Offentliggjort den 28. september 2015

Nationale priser gældende til 31. december 2015

Type af gebyr Beløb
Ansøgningsgebyr 2.000€ + moms 
Fornyelsesgebyr 1.000€ + moms
Kontrolbesøg Europa, samt mere end ét besøg inden for Norden 500€ + moms per kontrolbesøg
Kontrolbesøg uden for Europa 1.500€ + moms per kontrolbesøg
Udvidelse af eksisterende licens* 0/250/500/1.000€ + moms
Anvendelsesgebyr for Danmark 0,3% af omsætning + moms per år
Minimumsgebyr for Danmark 1.500€ + moms per år
Maksimumsgebyr for Danmark 33.350€ + moms per år
* For udvidelse eller ændringer til en licens bliver tidsforbrug til sagsbehandling faktureret efter opgavens omfang. Vi skelner mellem rent administrative opgaver, som tager mindre end 1 time og øvrige opgaver i intervallerne mindre end 4 timer / 4-8 timer og mere end 8 timer.

Der tages forbehold for fejl og mangler.