Bil- og bådeplejeprodukter

Nordisk gebyr 

Gebyrer pr. 1. marts 2015

Type af gebyr

Beløb

Ansøgningsgebyr*

2.000€ + moms dog mindst 500€ + moms per recept 

Fornyelsesgebyr*

1.000€ + moms dog mindst 250€ + moms per recept

Kontrolbesøg Europa, samt mere end ét besøg inden for Norden

500€ + moms per kontrolbesøg

Kontrolbesøg uden for Europa

1.500€ + moms per kontrolbesøg

Udvidelse af eksisterende licens**

For udvidelse og ændringer i eksisterende licens er priserne:

< 4 timer : 250€ + moms
< 8 timer : 500€ + moms
over 8 timer: 1.000€ + moms

Hvis udvidelsen indeholder nye recepter gælder priser som ved ændringer i eksisterende licens dog mindst 500€ + moms per recept.

Anvendelsesgebyr for Norden

0,3% af omsætning + moms per år

Minimumsgebyr for Norden

1.500€ + moms per år

Maksimumsgebyr for Norden

100.000€ + moms per år

* Når både ansøger og producent er mikro-virksomheder, halveres gebyret. Mikro-virksomheder er i denne sammenhæng defineret som virksomheder med maksimalt 10 ansatte og en samlet årlig omsætning (af såvel miljømærkede som ikke-mærkede produkter) under 2 mio. €.

** Når du har nye produkter, som skal tilknyttes en eksisterende gyldig licens skal du betale et udvidelsesgebyr. Dette kan også være nye varianter af allerede godkendte produkter – f.eks. en shampoo, der nu også skal sælges i en ny volumenstørrelse. For udvidelse eller ændringer til en licens bliver tidsforbrug til sagsbehandling faktureret efter opgavens omfang. Vi skelner mellem opgaver, som tager mindre end 4 timer / 4-8 timer og mere end 8 timer.

Offentliggjort 22. januar 2015

Gebyrer indtil 28. februar 2015

Type af gebyr

Beløb

Ansøgningsgebyr*

2.000€ + moms

Fornyelsesgebyr*

1.000€ + moms

Kontrolbesøg Europa, samt mere end ét besøg inden for Norden

500€ + moms per kontrolbesøg

Kontrolbesøg uden for Europa

1.500€ + moms per kontrolbesøg

Udvidelse af eksisterende licens**

0/250/500/1.000€ + moms

Anvendelsesgebyr for Norden

0,3% af omsætning + moms per år

Minimumsgebyr for Norden

1.500€ + moms per år

Maksimumsgebyr for Norden

100.000€ + moms per år

* Når både ansøger og producent er mikrovirksomheder, halveres gebyret. Mikrovirksomheder er i denne sammenhæng defineret som virksomheder med maksimalt 10 ansatte og en samlet årlig omsætning (af såvel miljømærkede som ikke-mærkede produkter) under 2 mio. €.

** For udvidelse eller ændringer til en licens bliver tidsforbrug til sagsbehandling faktureret efter opgavens omfang. Vi skelner mellem rent administrative opgaver, som tager mindre end 1 time og øvrige opgaver i intervallerne mindre end 4 timer / 4-8 timer og mere end 8 timer.

 

Der tages forbehold for fejl og mangler.