Dagligvarebutikker

Nationalt gebyr 

Gebyrer gældende fra 1/1 2017Type af gebyr Beløb
Ansøgningsgebyr/Fornyelsesgebyr3.000€ + moms dog mindst 250€ + moms per butik.                      

Hvis butikkerne ligger uden for Norden betales et ekstra gebyr for kontrolbesøg.

Ændring af eksisterende licens*


For ændringer i eksisterende licens er priserne:

< 4 timer : 375€ + moms          
< 8 timer : 750€ + moms                         
8 timer eller derover: 1.500€ + moms

Hvis ændringen er en udvidelsen med nye butikker gælder priser som ved ændringer i eksisterende licens dog mindst 250€ + moms per ny butik.          
Anvendelsesgebyr

Anvendelsesgebyret afhænger af hvor mange butikker, der er knyttet til licensen. For de første 10 butikker betales et højere gebyr end for de efterfølgende.

[1;10] = 2.000€ + moms pr. butik i intervallet 
[11;50] = 1.000€ + moms pr. butik i intervallet         [51;200] = 500€ + moms pr. butik i intervallet 
[201;∞[ = 250€  + moms pr. butik i intervallet

Fx betaler en licens med 15 butikker årligt: 10 x 2.000€ + 5 x 1.000€.

* Når du har nye butikker, som skal tilknyttes en eksisterende gyldig licens, skal du betale et udvidelsesgebyr. For udvidelse eller ændringer til en licens bliver tidsforbrug til sagsbehandling faktureret efter opgavens omfang. Vi skelner mellem opgaver, som tager mindre end 4 timer, mindre end 8 timer og 8 timer eller mere.

Offentliggjort  23/9 - 2016

Der tages forbehold for fejl og mangler